Filtoy Kiters - Registratie

Door het bezoeken/gebruiken van "Filtoy Kiters" (in wat volgt wordt hiernaar verwezen als het gaat over "wij", "ons", "onze", "Filtoy Kiters" of "http://www.tweelijners.com/3Board"), ga je automatisch akkoord met de volgende voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met één van de voorwaarden, bezoek/gebruik "Filtoy Kiters" dan niet langer. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen en zullen je daar -waar mogelijk- van op de hoogte houden. Het is echter aan te bevelen om regelmatig zelf de voorwaarden te controleren op wijzigingen. Als je niet akkoord gaat met één van de wijzigingen, maak dan niet langer gebruik van "Filtoy Kiters". Als je wel gebruik blijft maken van "Filtoy Kiters", ga je automatisch akkoord met de wijzigingen.

Dit forum werkt op basis van phpBB (in wat volgt wordt hiernaar verwezen als het gaat over "zij", "hen", "hun", "phpBB-software", "www.phpbb.com", "phpBB Groep", "phpBB Teams"). Dit is een forumpakket dat is vrijgegeven onder de "General Public License" (of "GPL") en kan worden gedownload op www.phpbb.com. De phpBB-software vergemakkelijkt alleen discussies via het internet en GPL verbiedt hen tussen te komen in wat wij toestaan en/of verbieden als toelaatbare inhoud en/of gedrag. Voor meer informatie omtrent phpBB, zie: http://www.phpbb.com/.

Verder verklaar je geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, racistische, seksueel-georiënteerde of andere inhoud te plaatsen, die in strijd is met internationale wetten, de wetten van je eigen land of het land waar "Filtoy Kiters" gehost wordt. Als je dit toch doet, kan dit leiden tot een onmiddellijke permanente uitsluiting en waarschuwen we, als we dit nodig vinden, je internetprovider. Je IP-adres wordt bij registratie en iedere post opgeslagen, waardoor we het volgen van de voorwaarden kunnen afdwingen. Je gaat ook akkoord met het feit dat "Filtoy Kiters" het recht heeft om op ieder moment een onderwerp te verwijderen, verplaatsen of sluiten. Als gebruiker sta je ook toe dat jouw opgegeven informatie in onze database wordt opgeslagen. Deze informatie wordt nooit zonder jouw toestemming aan derden doorgegeven, tenzij een rechter hierom vraagt. Noch "Filtoy Kiters", noch phpBB zijn verantwoordelijk als je gegevens door een forumhack toch openbaar gemaakt zouden worden.


GDPR

To comply with the EU GDPR (2018) you need to be made aware of the following.

In addition to the above Filtoy Kiters will also store all of the IP address that you use to post with. Depending on your preferences Filtoy Kiters may send you emails to the email address that you used when you registered or you have subsequently changed but you are able to change these preferences from your User Control Panel (UCP) at any time should you wish to stop receiving them.

The personal details that you gave us when you signed up will be used solely for the purposes of Filtoy Kiters board functionality. They will not be used for anything else and neither will they be passed on to any third party without your explicit consent.

The only other information about you is that which you decide to post in the fora, whereupon it is considered to be “publicly available” as it will have been indexed by search engines as well as on-line archive sites.

By clicking on the “I agree to these terms” button below your acceptance of these terms will be recorded.